Rakennesuunnittelija

Rakennesuunnittelija

Rakennesuunnittelijamme suunnittelevat kantavat rakenteet, mitoittavat ne ja tekevät rakennepiirustukset. Vastaamme siitä, että rakennuksesi ottaa kelit ja säät vastaan toivotulla tavalla, koko elinkaaren ajan. Apunamme ovat eurostandardit. Otamme pöydälle rakennussuunnittelijan luomuksen, teemme työtä ”konepellin” alla ja ojennamme työmme urakoitsijalle. Rakennepiirustus on urakoitsijan tärkein työväline, jonka mukaan rakennus rakennetaan.