Suunnitteluperiaatteet

Onko hyvin suunniteltu puoliksi tehty? – Kyllä

Kustannustaso määritellään suunnitteluvaiheessa
Suurin osa rakentamisen kustannuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa. Voimme hallita kustannustasoa, kun hankkeesi suunnittelu, valvonta ja projektinjohto ovat hyvissä käsissä heti ensi-ideasta lähtien. Todellinen kustannustaso on monitahoinen asia. Halvin materiaali voi olla kaikkein kallein. Työkoneiden aika maksaa. Huolellinen suunnittelu niin ajankäytössä kuin materiaaleissa on järkevää. Tarkin työ kohdistetaan strategisiin pisteisiin, mikä kantaa hedelmää myöhemmissä vaiheissa.

Kokonaisuudenhallinta on järkeä
Neliömäärä, muoto tai sijoittuminen maastoon. Lämmitysjärjestelmä, pohjaratkaisu ja perustamistapa. Rakennuksen korkeusasema, materiaalivirtojen rytmitys, työvaiheiden ajoittaminen. Kyllä, rakentaminen koostuu monista paloista, joista jokainen on kustannus- ja ajanhallintakysymys. Siksi kokonaisuudenhallinta on avainasemassa.

Nykyaika kohtaa vanhat periaatteet
Rakennukset eivät ole enää pelkkää kakkosnelosta ja sahanpurua. Kaksituhatluvun rakennukset ovat ”älykkäitä”. Nykyajan tekniikalla ja rakennusmateriaaleilla pyritään hallitsemaan sisäilman laatua ja energiankulutusta. Asumismukavuutta voidaan lisätä etähallittavilla järjestelmillä saunan kiukaasta valaistukseen. Toisaalta hyvä suunnittelija muistaa vanhat perusasiat, sen kuinka vanhat isännät polkaisivat talon pohjan etelään katsovan mäen päälle.

Suunnittelu on rakentamisen laatua
On tärkeää, että rakennuksesi suunnitellaan huolella ja rakennetaan ammattitaidolla suunnitelmien mukaan. Kun rakennushanke hoidetaan säntillisesti ja täsmällisesti heti ensi metreistä lähtien, vältytään ongelmilta, olivat ne sitten kustannus- tai aikakysymyksiä.

Viranomaiset ovat puolellamme
Viranomaisvaatimukset asettavat turvallisen ja terveellisen rakentamisen minimitason. Valvontaviranomaisten vankka kokemus ja ammattitaito on arvokas voimavara rakennushankkeelle, ja vieläpä ilmainen.

Ympäristövaikutukset
Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan pitkälti se, kuinka paljon asuminen kuormittaa ympäristöä elinkaarensa aikana. Rakennusmateriaalien valinta, rakentaminen ja rakennuksen käyttö aiheuttavat ympäristörasitusta. Tarjoamme konsultaatiota asumisen ympäristökuormituksen optimointiin. Visiomme on, että rakennusten tulee olla huolellisesti suunniteltuja, kestäviä ja käyttötarkoitukseensa soveliaita.